. ROBERT SCHMITZ-MICHELS | back to interior |.......................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

`Betty´n Caty´
Cafe interior design, Berlin
2014

`Betty´n Caty´

Knaackstr. 8
10405 BERLIN

Foto: © Nina Bungers
 
details  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

© 2017 Robert Schmitz-Michels. All Rights Reserved